Software Engineering

Webové technológie sa stali jednou s hlavných platforiem pre dodávanie komplexných a sofistikovaných riešení. BAIT s.r.o. drží krok s dobou a sústreďuje sa na dodávanie kvalitných systémov pre široké spektrum klientov.

 

IT Consulting

Spoločnosť BAIT s.r.o. sa venuje predovšetkým konzultačným činnostiam v oblasti telekomunikácii, disponuje bohatými skúsenosťami týkajúcich sa BSS (Business Support Systems) a OSS (Operations Support Systems) platforiem a Service and Quality Managementu.

Workforce Solutions

Zabezpečenie najvhodnejších pracovníkov pre Vašu spoločnosť je poslaním, ktoré dokáže spoločnosť BAIT s.r.o. naplniť vďaka dlhoročným skúsenostiam a flexibilite, ktorú umožňujú praxou overené modely spolupráce.

 

IT Auditing
 
Audit informačných systémov a následná implementácia potrebných zmien pomôže Vašej spoločnosti cielene a efektívne využit prostriedky výčlenené na IT. Spoločnosť BAIT s.r.o. ponúka audity podľa štandardov ISACA.