IT Consulting

 

Spoločnosť BAIT s.r.o. sa venuje predovšetkým konzultačným činnostiam v oblasti telekomunikácii, disponuje bohatými skúsenosťami týkajúcich sa BSS (Business Support Systems) a OSS (Operations Support Systems) platforiem a Service and Quality Managementu.

 

 

CRM

 • pre malé a stredné podniky:
  • dedikovaná webová aplikácia ManageYourSelf
  • ponúka komplexný prehľad o zákazníkoch spoločnosti a funkcionalitu zákazníckej zóny
  •  výhody riešenia:
   • znižovanie nákladov spojením CRM a ERP systému
   • takmer neobmedzená prístupnosť
   • bezpečnosť
   • prehľadnosť
 • pre velké spoločnosti:
  • integrácia a konfigurácia systémov Oracle PeopleSoft
  • implementácia biznis procesov podľa potreby

ERP

 • pre malé a stredné podniky:
  • dedikovaná webová aplikácia ManageYourSelf
  • ponúka komplexný prehľad o hospodárení a aktivitách firmy:
   • zamestnanci
   • skladové zásoby
   • objednávky a faktúry
   • finančné štatistiky
   • výsledky
   • možnosť prepojenia na systémy dodávateľov/odberateľov
  •  výhody riešenia:
   • znižovanie nákladov spojením CRM a ERP systému
   • takmer neobmedzená prístupnosť
   • bezpečnosť
   • prehľadnosť
 • pre velké spoločnosti:

DMS

 • Efektívna archivácia dát v rámci Vašej IT infraštruktúry
 • Integrácia Oracle WebCenter Content
 • Migrácia dát medzi rôznymi DMS systémami
 • Konzistencia dát po migrácii
 • Implementácia biznis procesov úzko spojených s archiváciou dôležitých firemných dát

MNP

 • Systémy zabezpečujúce prenosy čísel medzi telefónnymi operátormi
 • Zabezpečenie synchronizácie zoznamov telefónnych čísiel a procesov v rámci prenosov čísiel, ktore vyžaduje legislatíva danej krajiny (expertíza pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Rakúsko)
 • Integrácia systémov do IT infraštruktúry a implementácia súvisiacich biznis procesov
 • Prepojenie na DMS a CRM systémy podľa potreby