IT Auditing

 

Audit informačných systémov a následná implementácia potrebných zmien pomôže Vašej spoločnosti cielene a efektívne využit prostriedky výčlenené na IT. Spoločnosť BAIT s.r.o. ponúka audity podľa štandardov ISACA.
 

Komplexné audity IT

 • Zabezpečované podľa štandardov ISACA
 • Audit systémov a aplikácií
 • Audit zariadení na spracovávanie informácii
 • Audit vyvíjaných systémov
 • Audit architektúry informačných technológii v podniku
 • Audit manažmentu informačných technológii v podniku
 • Audit telekomunikácií, intranetov a extranetov
 • Bezpečnostné audity informačných systémov

Penetračné testy pre webové aplikácie

 • Zabezpečované podľa smerníc OWASP
 • Testy architektúry riešenia
 • Testy autentifikácie
 • Testy session managementu
 • Testy validácie dát
 • Testy Denial of Service (DoS)
 • Testy Web Services
 • Testy AJAX